Home Apotheker Aanvullend Pensioen
Eigen bijdrage
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 U wenst:
- dit jaar minder belastingen te betalen?
- uw pensioenkapitaal te verhogen?

SPAAR OP UW CONTRACT AANVULLEND PENSIOEN, het is DE meest voordelige spaarformule ooit!

U kunt tot 3666,85 EUR fiscaal in mindering brengen. Hiervoor ontvangt u een fiscaal attest waarmee u dan tot 54% recupereert via een belastingvermindering. Dit is absoluut het maximum.

Alle apothekers kunnen kiezen voor deze fiscaal aftrekbare spaarformule: bedienden, zelfstandigen, werkzaam in een officina, in een labo, .... ook al variëren de modaliteiten naargelang het statuut van zelfstandige of bediende.

Ligt het maximaal aftrekbaar bedrag lager dan hetgeen uw wenst te sparen, dan kunt u uw storting in mindering brengen op een contract pensioensparen of individuele levensverzekering. Ook al is het fiscaal rendement lager (30%), toch blijven het interessante aanvullingen.

Waarom kiezen voor Curalia?

- Op het kapitaal dat u spaart, ontvangt u een jaarlijks gegarandeerd rendement van 1,00% netto in 2018, indien u geniet van een CuraNova contract (zie www.curanova.be voor meer informatie).
- Als Onderlinge Verzekeringsvereniging heeft Curalia geen aandeelhouders. Dit laat haar toe een hogere winstdeelname toe te kennen. Het gemiddeld rendement van de Curalia-contracten over de 20 laatste jaar bedraagt 4,91%.
- U geniet van een systeem van vrijwillige en variabele stortingen: u kiest elk jaar het bedrag dat u wenst te sparen en ook de frequentie: in één keer of elke maand. Elke storting brengt onmiddellijk intrest op.

U wilt graag het pensioenkapitaal kennen dat u kunt opbouwen dankzij een contract Aanvullend Pensioen? Vraag ons een contractvoorstel.

ZELFSTANDIG APOTHEKER

Het bedrag dat u spaart geeft u nog een bijkomend ‘sociaal rendement’: uw sociale bijdragen worden berekend op uw inkomen na aftrek van uw storting. U recupereert op die manier tot 20% van het gespaarde bedrag, hetgeen deze formule alleen maar aantrekkelijker maakt. U kunt het gespaarde bedrag storten op een contract met of zonder solidariteit.

Kiest u voor een contract aanvullend pensioen met solidariteit, dan is het maximum aftrekbaar bedrag 3666,85 EUR (2018 beperkt tot 9,4% van het inkomen waarop uw sociale bijdragen worden berekend. U kunt dit bedrag en het fiscaal voordeel waar u van geniet indien u een storting uitvoert zelf berekenen.

Dank zij deze oplossing geniet u van de grootste fiscale aftrekbaarheid en de hoogste kapitalisatie voor uw pensioen. Bovendien komt het bedrag dat u stort bovenop het bedrag gestort door het RIZIV om het niveau te bepalen van de solidariteitswaarborgen.

Gaat uw voorkeur uit naar een contract aanvullend Pensioen zonder solidariteit, dan is het maximum aftrekbaar bedrag 3187,04 EUR (2018 beperkt tot 8,17% van het inkomen waarop uw sociale bijdragen worden berekend. (Berekeningsmodule). De totale storting wordt gekapitaliseerd voor uw aanvullend pensioen.

Oefent u uw beroep uit via een vennootschap, dan kunt u deze spaarformule cumuleren met de groepsverzekering gefinancierd door de vennootschap.

APOTHEKER BEDIENDE

De apothekers-bediende kunnen ook kiezen voor deze spaarformule die fiscaal het meest voordelig is.

Om te genieten van de fiscale aftrekbaarheid moet de storting uitgevoerd worden op een contract Aanvullend Pensioen met solidariteit en de apotheker moet de RIZIV-conventie hebben ondertekend.

Het maximum aftrekbaar bedrag is 3666,85 EUR (2018 beperkt tot 9,4% van het belastbaar beroepsinkomen van het lopende jaar. Mits het beantwoorden van een aantal vragen, kunt u dit bedrag en het fiscaal voordeel waar u van geniet indien u een storting uitvoert zelf berekenen.

Het is ook mogelijk voor de werkgever een storting uit te voeren op het contract Aanvullend Pensioen van zijn bediende. Dit soort uitgestelde verloning is zeer voordelig voor beide partijen want het laat hen toe de fiscale en sociale afhoudingen op het gespaarde bedrag te beperken. 

  | Last update: 04/01/2018
 
Aanvullend Pensioen
  In het algemeen
  RIZIV-statuut
Eigen bijdrage
  Solidariteit

Berekeningsmodule

Contractvoorstel

Dossier: Aanvullend pensioen voor apothekers (PDF)

Dossier: Storting door de werkgever op het contract aanvullend pensioen van zijn werknemer (PDF)

In praktijk : Document voor het sociaal secretariaat (PDF)

Juridische bemerkingen